Dobrodošli u vrtić „Trešnjica”

Mi smo Predškolska ustanova „Trešnjica”, nalazimo se u mirnom, toplom i pouzdanom okruženju udaljenom od gradske vreve i buke.

Zašto kod nas?
Po čemu se izdvajamo?

Pružajući ljubav, osećaj pripadnosti, grupi i sigurnosti, decu osposobljavamo i jačamo za ono što ih čeka u budućnosti. Prijatna atmosfera i aktivnosti, koje se svakodnevno obavljaju sa decom, omogućavaju nam, da razvijamo dečije sposobnosti, samostalnost, usvajanje novih sadržaja, razvijamo kreativnost i maštu, otkrivamo njihove skrivene potencijale. Obzirom, da je svako dete individua, sa različitim sposobnostima i karakteristikama potreban mu je i takav pristup. Posedujemo i salu za fizičko vežbanje, gde aktivnosti organizujemo u saradnji sa stručnim trenerom fizičkog vaspitanja.

Oko objekta se nalazi veliko dvorište. Sastoji se iz travnate i betonske površine. Na travi je smešten mobilijar za igru, u drugom delu dvorišta, nalazi se letnjikovac, gde se organizuje učenje i boravak u prirodi, na otvorenom gde razvijaju motoriku i spretnost. Svi rekviziti za sport i igru su prilagođeni uzrastu dece i bezbedna su. U dvorištu se nalazi i saobraćajni poligon, gde deca kroz igru usvajaju poznavanje saobraćajnih propisa, osnovnih samobraćajnih znakova i kulturu ponašanja u saobraćaju.

U okviru naše aktivnosti organizujemo izlete, obilazak i upoznavanje grada, seoskih imanja. Tu je i botanička bašta, za osećaj, upoznavanje i negu biljaka. Trudimo se, da većinom naše igračke budu od prirodnih materijala (lišće, drvo, šišarke, papir, kutije, grančice, konac, čepovi, plastične čaše, flaše...), koji im omogućava istraživanje, da pita šta ga zanima, da pravi svoj izbor, povezivanje igre i drugih aktivonosti. Može, slobodno da isprobava, da se igra, da sarađuje i upoznaje svet oko sebe.

Zajedno biramo teme i aktivnosti, na osnovu želja i interesovanja dece. Radimo na motivaciji, da bi se ostvario pozitivan uticaj, da bi lakše došli do znanja i veština. Jer tu stičemo praktična i životna iskustva.Vrtić „Trešnjica”, je verifikovan, od strane MPNTR, sa subvencijom grada.

KONKURS za vaspitača i medicinsku sestru - vaspitača

Važi od 29.08.2019.

PU „Trešnjica”
Dragana Rakića 8d
Zemun
e-mail: info@vrtictresnjica.com
tel: 063-119-13-33

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Vaspitač

Neposredan rad u grupi sa decom uzrasta od 3 do 7 godina, na realizaciji programa vaspitno-obrazovnog rada: vrši pripremu i planira rad kroz mesečne, nedeljne i dnevne planove, u cilju realizacije programskih zadataka; Odgovorna za bezbednost dece u grupi; Planira, organizuje i unapređuje program saradnje sa porodicom; Radi na formiranju kulturno-higijenskih navika kod dece prilikom svakodnevnih aktivnosti.

Uslovi

VII/VI stepen stručne spreme, visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije) ili visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od četiri godine, visoko obrazovanje na studijama prvog stepena, studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem. Radno iskustvo: sa ili bez iskustva. Da nije osuđivan pravnosnažnom presudom i da mu je maternji jezik, jezik na kome se izvodi vaspitno obrazovni rad (sprski jezik).

Medicinska sestra - vaspitač

Rad sa decom uzrasta od šest meseci do tri godine; Planiranje, nega i preventivna zdrastvena zaštita; Planiranje vaspitno-obrazovnog rada; Planiranje saradnje sa porodicom; Realizacija preventivne zdrastvene zapštite; Evidencija vaspitno-obrazovnog rada; Vođenje dnevne prozivke; Planiranje i ralizacija uglednih aktivnosti.

Uslovi

V/IV stepen stručne spreme, srednje obrazovanje - medicinska škola, smer medicinska sestra - vaspitač i odgovarajuće više obrazovanje. Radno iskustvo: sa ili bez iskustva. Da nije osuđivana pravosnažnom presudom i da joj je maternji jezik, jezik na kome se izvodi vaspitno-obrazovni rad (srpski jezik).

Jaslice do 3 godine.
Vrtić od 3 - 6 godina.
Mlađa grupa (3 - 4 god.)
Starija grupa (4 - 6 god.)
Predškolska grupa (6 - 7 godina).

Sve što biste još želeli da znate o nama, slobodno nas kontaktirajte.

Nalazimo se u ul. Dragana Rakića 8D, Zemun.

INFO@VRTICTRESNJICA.COM

+381 (11) 2195 367; +381 (11) 2619 418;
+381 (63) 11 91 333; +381 (63) 8353 335.