Dobrodošli u vrtić „Trešnjica”

Mi smo Predškolska ustanova „Trešnjica”, nalazimo se u mirnom, toplom i pouzdanom okruženju udaljenom od gradske vreve i buke.

Zašto kod nas?
Po čemu se izdvajamo?

Pružajući ljubav, osećaj pripadnosti, grupi i sigurnosti, decu osposobljavamo i jačamo za ono što ih čeka u budućnosti. Prijatna atmosfera i aktivnosti, koje se svakodnevno obavljaju sa decom, omogućavaju nam, da razvijamo dečije sposobnosti, samostalnost, usvajanje novih sadržaja, razvijamo kreativnost i maštu, otkrivamo njihove skrivene potencijale. Obzirom, da je svako dete individua, sa različitim sposobnostima i karakteristikama potreban mu je i takav pristup. Posedujemo i salu za fizičko vežbanje, gde aktivnosti organizujemo u saradnji sa stručnim trenerom fizičkog vaspitanja.

Oko objekta se nalazi veliko dvorište. Sastoji se iz travnate i betonske površine. Na travi je smešten mobilijar za igru, u drugom delu dvorišta, nalazi se letnjikovac, gde se organizuje učenje i boravak u prirodi, na otvorenom gde razvijaju motoriku i spretnost. Svi rekviziti za sport i igru su prilagođeni uzrastu dece i bezbedna su. U dvorištu se nalazi i saobraćajni poligon, gde deca kroz igru usvajaju poznavanje saobraćajnih propisa, osnovnih samobraćajnih znakova i kulturu ponašanja u saobraćaju.

U okviru naše aktivnosti organizujemo izlete, obilazak i upoznavanje grada, seoskih imanja. Tu je i botanička bašta, za osećaj, upoznavanje i negu biljaka. Trudimo se, da većinom naše igračke budu od prirodnih materijala (lišće, drvo, šišarke, papir, kutije, grančice, konac, čepovi, plastične čaše, flaše...), koji im omogućava istraživanje, da pita šta ga zanima, da pravi svoj izbor, povezivanje igre i drugih aktivonosti. Može, slobodno da isprobava, da se igra, da sarađuje i upoznaje svet oko sebe.

Zajedno biramo teme i aktivnosti, na osnovu želja i interesovanja dece. Radimo na motivaciji, da bi se ostvario pozitivan uticaj, da bi lakše došli do znanja i veština. Jer tu stičemo praktična i životna iskustva.Vrtić „Trešnjica”, je verifikovan, od strane MPNTR, sa subvencijom grada.

OGLAS ZA POZICIJU DIREKTORA:

OGLAS VAŽI OD 11.02.2019.

Predškolska ustanova „Trešnjica”
Ul: Dragana Rakića 8d
ZEMUN
e-mail: info@vrtictresnjica.com
tel: 063-119-13-33

Direktor na mandatni period od 4 godine

Uslovi: visoko obrazovanje za stručnog saradnika ili vaspitača, najmanje 8 godina rada nakon stečenog obrazovanja na poslovima vaspitanja i obrazovanja; Da nije pravosnažno osuđivan za krivična dela iz čl.139, st 1, tačka 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, dozvolu za rad(licencu). Uz prijavu na konkurs dostaviti: overenu kopiju diplome o stečenom obrazovanju, dokaz o radnom stažu, uverenje o državljanstvu, dokaz o neosuđivanosti iz čl.139, st 1, tačka 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, izvod iz matične knjige rođenih, kopiju lične karte, lekarsko uverenje o sposobnosti za rad, biografiju, dokaz o položenoj licenci-dozvoli za rad. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja na sajtu ustanove.

Jaslice do 3 godine.
Vrtić od 3 - 6 godina.
Mlađa grupa (3 - 4 god.)
Starija grupa (4 - 6 god.)
Predškolska grupa (6 - 7 godina).

Sve što biste još želeli da znate o nama, slobodno nas kontaktirajte.

Nalazimo se u ul. Dragana Rakića 8D, Zemun.

INFO@VRTICTRESNJICA.COM

+381 (11) 2195 367; +381 (11) 2619 418;
+381 (63) 11 91 333; +381 (63) 8353 335.